Καλωσήρθατε...


Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη σκέψη, τα συναισθήματα και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Βασίζεται στην "επιστημονική μέθοδο" κι έχει στόχο την κατανόηση ατόμων και ομάδων με σκοπό το κοινωνικό όφελος.

Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία της θεραπευτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του ειδικού και ενός ατόμου, ζευγαριού, οικογένειας ή ομάδας. Με τη χρήση ψυχοθεραπευτικών τεχνικών και μεθόδων και βασιζόμενος στη θεραπευτική σχέση ο ειδικός προσφέρει ένα περιβάλλον ασφάλειας, αποδοχής και εμπιστοσύνης στον θεραπευόμενο. Σκοπός είναι η ελεύθερη έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων του ατόμου, η εξερεύνηση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, η καλύτερη γνώση του εαυτού, των αναγκών και των κινήτρων του και η υιοθέτηση ενός νέου λειτουργικού τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς.